AKČNÉ MAĽBY

Akrylové maľby využívajúce primárne formy a fyzikálne deje: škvrnu, úder, odtlačok, vylievanie, stekanie, rotáciu, zakrivenie alebo zlomenie podkladu. (2014 - 2015)

Galéria projektu