INTERVENCIE DO KNÍH

Zasahovanie do kníh úplným, alebo čiastočným vytrhnutím ich vnútrajšku. Takto je kniha zbavená svojho obsahu a je anonimizovaná. Vytrhnutie nie je prejavom agresivity alebo negatívneho postoja, ale logickou možnosťou odňať objektu obsah. (2014 - )

Galéria projektu