INTERVENCIE DO GRAFÍK

Čiastočné, alebo úplné vytrhnutie hotových, zarámovaných grafík. Kresba vytrhnutia sa stáva osobitným kompozičným prvkom. (2014)

Galéria projektu