NALIEVANIE ČIERNEJ

Grafická stopa je výsledkom procesu schnutia naliatej rozriedenej farby v jednoduchej konkávnej forme - v tanieri s priemerom 27cm. Schnutie trvá niekoľko hodín až niekoľko dní. Niektoré taniere boli nakláňané, vymývané, prekresľované. (2015 - 2016)

Galéria projektu