ČASOZBERNÉ SNÍMANIE OBLOHY

V časovej sekvencii 2 minúty je dňa 01.06. 2020, tým istým záberom nasnímaná obloha počas svitania. Začiatok snímania 04:09, sekvencia 2 minúty, východ slnka 04:56. Výsledné fotografie sú bez postprodukcie.

Galéria projektu